Transport intermodalny jedną z podstaw koncepcji terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

Bez efektów synergii, którą zapewnia łączenie transportu wodnego, kolejowego i drogowego nie sposób dziś sprostać konkurencji i spełnić oczekiwania klientów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej troski o środowisko naturalne. Stąd w przypadku terminalu kontenerowego w Świnoujściu transport intermodalny będzie tym rodzajem transportu, który w głównej mierze połączy terminal z jego zapleczem.

Intermodalność transportu w koncepcji głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest czymś oczywistym – przyznaje Krzysztof Urbaś, prezes Zarząd Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście. –  Obserwujemy bacznie rynek transportowy, zmiany legislacyjne, dynamikę i analizujemy trendy rynkowe. Mamy świadomość, że transport intermodalny to przyszłość i konieczność. Zdajemy sobie również sprawę z tego, jak istotne są aspekty ekologiczne. Dlatego już dziś skupiamy się na inwestycjach infrastrukturalnych, by w momencie uruchamiania terminalu, móc korzystać z pełnego łańcucha najbardziej ekologicznego transportu intermodalnego. Dlatego też przystosowujemy infrastrukturę terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego. Terminal promowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłego terminalu kontenerowego i będzie takie funkcje oferował już w przyszłym roku.

Intermodalne trendy i ekologia

W światowym transporcie morskim zmiany są dynamiczne, nastąpił m.in. znaczący wzrost wielkości statków oznaczający większe jednorazowe partie kontenerów obsługiwanych w portach, obserwujemy również coraz większe znaczenie łańcuchów transportu intermodalnego. Kontenery szlakami oceanicznymi trafiają do portów, dalej są ładowane na składy kolejowe, a następnie na ciężarówki – by dotrzeć do ostatecznych odbiorców.

Wykorzystanie transportu intermodalnego jest znakomitym rozwiązaniem stosowanym w morsko – lądowym łańcuchu dostaw: przyjaznym dla środowiska, efektywnym kosztowo, pomagającym ograniczać ruch kołowy na drogach. Przepisy drogowe dotyczące ładunków transportowanych w systemie intermodalnym dopuszczają na odcinku „ostatniej mili” większą całkowitą masę pojazdu, co pozwala na intermodalne dostawy jednostek ładunkowych o większej wadze, niż jest to możliwe na całej trasie przewozu w transporcie drogowym. Terminal kontenerowy w Świnoujściu daje również możliwość wykorzystania transportu wodnego śródlądowego, będącego najtańszym i najbardziej proekologicznym sposobem transportu. Planowana rewitalizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej jest szansą na odrodzenie się tej gałęzi transportu w dostawach między portem morskim a miejscami przeznaczenia na jego zapleczu. Terminal w Świnoujściu, z dogodnym dostępem do Odrzańskiej Drogi Wodnej, międzynarodowej magistrali kolejowej i ze sprawnym połączeniem drogowym daje szansę skutecznego połączenia wszystkich dostępnych gałęzi transportu.

To właśnie synergia będąca efektem łączenia transportu morskiego, kolejowego, drogowego  z jednej strony powoduje, że transport staje się tańszy, a z drugiej – bardziej ekologiczny. W efekcie łańcucha intermodalnego – kontenery, naczepy lub nadwozia wymienne w coraz większym stopniu obsługiwane są z wykorzystaniem proekologicznych metod transportu, a w coraz mniejszym stopniu – transportem kołowym. W ten sposób odciąża się drogi i autostrady, ogranicza emisję gazów do atmosfery, itd.

Łańcuch kolejowy

W ramach wspomnianych inwestycji, wpisujących się w intermodalny projekt transportowy, PKP Polskie Linie Kolejowe za 1,5 mld zł poprawia i unowocześnia infrastrukturę portową w Szczecinie i Świnoujściu. Zmodernizuje blisko 100 kilometrów torów oraz prawie 84 kilometry sieci trakcyjnej. Wymieni aż 285 rozjazdów, zamontuje nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz przebuduje 22 przejazdy drogowe. W Szczecinie przebuduje też most nad rzeką Parnicą oraz 3 wiadukty kolejowe. Zakończenie prac zaplanowano na połowę 2022 roku.

Kolejną inwestycją PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będzie modernizacja linii kolejowej CE 59 (tzw. Nadodrzanka), łączącej Świnoujście z Dolnym Śląskiem i dalej do granicy z Republiką Czeską, stanowiącej połączenie portów z Europą Środkową i Południową. Inwestor dostosuje tory do dłuższych i cięższych składów i prędkości do 120 km/h.

Łańcuch drogowy

Z europejskim systemem autostrad porty Szczecin-Świnoujście są skomunikowane poprzez A11 i A20, natomiast ekspresowa droga nr 3 (E65) już w 2024 r połączy Świnoujście z granicą Czech.

Łańcuch wodny śródlądowy

W przyszłym roku Urząd Morski w Szczecinie zakończy pogłębianie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m. Modernizacja pochłonie 1,4 mld zł. Inwestycje jest bardzo istotna w kontekście wodnego łańcucha transportowego.

Zgodnie z rządową strategią przywracania żeglowności polskich rzek w dalszej perspektywie będzie stopniowo modernizowana Odrzańska Droga Wodna (E30), wpisana do Konwencji AGN, jako szlak wodny o międzynarodowym znaczeniu.