Obszary współpracy

Porozumie swoje działania realizuje w szczególności w czterech obszarach, tj.: współpraca uczestników, promowanie uczestników, promowanie rynku, promowanie ekologicznych form transportu.

Współpraca uczestników

 • wzajemne wsparcie w nawiązywaniu współpracy z firmami będącymi dysponentami ładunków w celu pozyskania towarów dla wspólnych łańcuchów logistycznych na osi wschód – zachód  oraz północ – południe Europy oraz z Azji,
 • wspieranie integracji Stron w zakresie kreowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych,
 • rozwoju kompetencji i wdrażania w swoich przedsiębiorstwach najnowszych technik w procesach logistycznych.

Promowanie Uczestników

 • promowania potencjału Stron wśród klientów usług logistycznych krajowych
  i zagranicznych,
 • informowanie klientów o potencjale i usługach świadczonych przez centra logistyczne, terminale i przedsiębiorstwa związane z branżą transportu kolejowego i logistyczną będące Stronami Porozumienia,
 • pozyskiwanie środków na promocje i reklamy swoich usług na terenie Europy
  i Azji.

Promowanie rynku

 • określenie zbieżnych pól współpracy w celu występowania o przyznanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej na zdefiniowane innowacyjne projekty, inwestycyjne i biznesowe,
 • budowanie pozytywnych relacji pomiędzy administracją państwową
  i samorządową,  a przedsiębiorcami z branży logistyki i obrotu towarowego,
 • organizacja szkoleń i działań edukacyjnych,
 • inicjowanie i wspieranie działań mających na celu znoszenie barier w transporcie międzynarodowym oraz współpracy transgranicznej.

Promowanie ekologicznych form transportu

 • promocja proekologicznych łańcuchów logistycznych jak też wspólnych rozwiązań biznesowych,
 • współpraca z ośrodkami naukowymi w celu wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w procesach logistycznych.