Witamy w gronie naszych członków kolejny podmiot – Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Grupa Azoty ZAK S.A. została 21 członkiem Porozumienia o Współpracy Operatorów Terminali i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas roboczej telekonferencji Porozumienia, która odbyła się 21 stycznia br. uroczyście powitany został kolejny podmiot wchodzący do naszej inicjatywy.

Grupa Azoty ZAK S.A., dysponująca własnym portem z dostępem do infrastruktury drogowej i kolejowej, znalazła się w tym gronie jako pierwsze przedsiębiorstwo produkcyjne. Spółka upatruje szans biznesowych w ożywieniu żeglugi śródlądowej i korzystaniu w większym stopniu z transportu intermodalnego, co jest zbieżne z wizją Porozumienia.

Logistyka nie jest naszą podstawową gałęzią działalności, jednak sposób jej organizacji ma olbrzymi wpływ na obszary produkcji i handlu, a co za tym idzie – osiągane przez spółkę rezultaty finansowe. Dlatego w Grupie Azoty ZAK S.A. tak wielką wagę przykładamy do strategii rozwoju tego często niedocenianego obszaru. Wstępujemy do Porozumienia, by być bliżej procesów legislacyjnych i na bieżąco obserwować trendy związane z transportem intermodalnym, powszechnie uznawanym za przyszłościowy. Jednocześnie naszym celem jest być regionalnym liderem, przecierającym szlaki dla mniejszych przedsiębiorstw – mówi Artur Kamiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. odpowiedzialny za logistykę.

Dzisiaj wśród członków Porozumienia oficjalnie witamy Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – lidera w swojej branży, jak również zarządcę śródlądowego portu przeładunkowego skomunikowanego kanałami z Odrą. Okres pandemii wyraźnie pokazuje, jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki są nieprzerwane łańcuchy dostaw, czyli prawdziwy krwioobieg przemysłu. Stąd też tak istotną rolę pełni integracja i wzajemna współpraca – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu ds. strategii i logistyki w PKP S.A. – Partnerskie relacje i wspólne działania już teraz przynoszą korzyści, zarówno dla uczestników Porozumienia, jak i dla klientów usług logistycznych. Dzięki przystąpieniu nowego podmiotu do tej inicjatywy będziemy mogli wspólnie budować konkurencyjną pozycję branży TSL w Europie Środkowej i Wschodniej – dodaje członek zarządu PKP S.A.