O Nas

Odpowiadając na potrzeby zmieniającego się rynku usług logistycznych, w celu zwiększenia jego konkurencyjności oraz budowania optymalnych sieciowych łańcuchów dostaw z inicjatywy PKP S.A. utworzone zostało 10 maja 2018 r. Porozumienie o współpracy Operatorów Terminali i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej.

Sygnatariusze Porozumienia zamierzają  współdziałać na rzecz rozwoju kompetencji i wdrażania w swoich przedsiębiorstwach najnowszych technik w procesach logistycznych. Chcą ponadto wzajemnie się promować wśród klientów usług logistycznych krajowych i zagranicznych.