PKP CARGO INTERNATIONAL wspiera przesunięcie części przewozów towarów z dróg na linie kolejowe

Międzynarodowa grupa przewozowa PKP CARGO INTERNATIONAL (wcześniej AWT), która jest częścią grupy PKP CARGO, czołowego operatora logistycznego w Europie, od dawna wspiera cel Unii Europejskiej, jakim jest optymalizacja wydajności multimodalnych łańcuchów logistycznych, między innymi przez większe wykorzystanie bardziej energooszczędnych rodzajów transportu, które ograniczają emisję CO2, tj. między innymi przez przesunięcie części przewozów towarów z dróg na linie kolejowe. I dlatego obecnie, w związku z epidemią COVID-19 i przeciążonymi drogowymi przejściami dla ciężarówek, przewoźnicy widzą ogromną szansę stojącą przed wspomnianą zmianą.

Długofalowym celem EU jest przesunięcie części przewozów towarowych z dróg, przede wszystkim na linie kolejowe. Biała księga EU mówi, że 30 % drogowych przewozów towarów na odległość ponad 300 km powinno być do roku 2030 przeniesione na inne rodzaje transportu, jak na przykład na przewozy kolejowe albo żeglugowe, a do roku 2050 powinny one stanowić już ponad 50 %. Pomocne w tym będą również skuteczne zielone korytarze do przewozów towarowych. Osiągnięcie tego celu będzie oczywiście wymagać utworzenia odpowiedniej infrastruktury.

W związku z epidemią COVID-19 w Europie te firmy, które potrzebują szybko i efektywnie transportować swoje towary, mają w ramach wprowadzonych, ścisłych przepisów granicznych, określone problemy ze sprawnym funkcjonowaniem transportu drogowego. I tu właśnie spółka widzi wielką szansę dla przewozów kolejowych, które mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej nadal odbywają się w Europie praktycznie bez ograniczeń. Jednocześnie ograniczenie osobowych przejazdów kolejowych stwarza więcej miejsca dla przewozów kolejowych ładunków cargo również w ciągu dnia, co powoduje, że ten sposób transportu często staje się szybszy od przewozów drogowych realizowanych ciężarówkami.

„Dzięki odpowiedzialnemu i profesjonalnemu podejściu naszych pracowników i Sztabu kryzysowego grupy do wszystkich działań rządu, od samego początku wybuchu epidemii, nadal bez ograniczeń i w pełnym zakresie, świadczymy nasze usługi. Właśnie w tej chwili oferujemy zarówno naszym istniejącym, jak i potencjalnym klientom szerokie portfolio usług logistycznych tak, aby ich towary nie musiały zbyt długo czekać na przeciążonych przejściach granicznych. Właśnie w tym obszarze transport kolejowy odbywa się bez problemów,“ mówi Maciej Walczyk, Prezes Zarządu PKP CARGO INTERNATIONAL.

Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL była pionierem przewozów multimodalnych w ČR i nadal widzi w tym kierunku możliwość przyszłego rozwoju, który jest ponadto zgodny z długofalowymi celami Unii Europejskiej, dotyczącymi transportu towarowego i ograniczania emisji CO2. Rozwój perspektywicznego transportu intermodalnego jest ważną częścią strategii grupy PKP CARGO do roku 2023. Grupa stawia sobie ambitny cel, stania się numerem jeden w tym właśnie segmencie w regionie Trójmorza (Bałtyk – Adriatyk – Morze Czarne) i na trasach Nowego Szlaku Jedwabnego.

„Mamy wieloletnie doświadczenie w transporcie kombinowanym i dzięki nowym inicjatywom oraz naszym usługom kompleksowym potrafimy w Europie szybko i efektywnie przewozić ładunki z północy na południe i z powrotem. Zrealizowaliśmy już z powodzeniem wiele projektów wspólnie z największymi przewoźnikami drogowymi w Europie i jesteśmy gotowi do oferowania naszych usług innym przewoźnikom i pomagania im w tych trudnych czasach w przewozach towarowych tak, aby wspólnymi siłami realizować długoterminową strategię Unii Europejskiej,“ dodaje Maciej Walczyk.

Kontakt:

Lukáš Kresač
Prelegent
Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL
tel.: +420 596 166 425
tel. kom.: +420 734 163 022
lukas.kresac@pkpcargointernational.com
www.pkpcargointernational.com

Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL jest jednym z największych dostawców usług towarowego transportu kolejowego w Europie. Zapewnia kompleksowe rozwiązania przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej z naciskiem na przewozy ciężkich towarów masowych – węgla, stali, materiałów budowlanych albo produktów przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego i chemicznego. Do kluczowych usług zalicza się transport kolejowy na duże odległości, przewozy kombinowane, spedycję kolejową, użytkowanie bocznic, obiektów kolejowych, usługi trakcyjne, wynajem, naprawy i czyszczenie wagonów kolejowych oraz naprawy i konserwację lokomotyw.

PKP CARGO INTERNATIONAL dysponuje szerokim parkiem pojazdów kolejowych, liczącym ponad 150 lokomotyw i 4 500 wagonów, które wykorzystuje dla własnych potrzeb i wynajmuje stronom trzecim. W Republice Czeskiej posiada terminal transportu kombinowanego w Paskowie, użytkuje ponad 60 bocznic kolejowych, posiada ponad 330 km własnych linii i zatrudnia w przybliżeniu 2 000 pracowników.

Oprócz transportu grupa PKP CARGO INTERNATIONAL za pośrednictwem swojej spółki AWT Rekultivace ma również rozległe doświadczenie w zakresie rekultywacji, prac ziemnych i budowlanych oraz postępowania z odpadami.

Pod pojęciem grupa PKP CARGO INTERNATIONAL rozumie się zespół niezależnych, samodzielnych spółek (na przykład PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL HU Zrt., AWT ROSCO a.s., AWT Rail SK a.s., Primol-Rail d.o.o., AWT Rekultivace a.s.), które korzystają ze wspólnego logo i wizualnej identyfikacji korporacyjnej licencjonowanej od swojej spółki macierzystej PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Grupa PKP CARGO jest największym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i czołowym  przewoźnikiem kolejowym w Unii Europejskiej. Grupa PKP CARGO oferuje swoim klientom zintegrowane usługi logistyczne, które łączą przewozy kolejowe (największy park wagonów kolejowych w Polsce), drogowe i morskie. Grupa zapewnia indywidualny transport towarów dla kilku tysięcy klientów w Polsce oraz w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, w Austrii, Belgii, Holandii, na Węgrzech i na Litwie. W marcu 2015 spółka podpisała umowę o współpracy strategicznej z chorwackim przewoźnikiem kolejowym HZ Cargo, w maju przekazała 80% udział w spółce PKP CARGO INTERNATIONAL (wcześniej AWT), który jest drugim co do wielkości towarowym przewoźnikiem kolejowym w Czechach. W listopadzie 2017 spółka PKP CARGO przejęła pozostały 20% udział w tej spółce. W grudniu 2018 spółka PKP CARGO INTERNATIONAL uzyskała 80% udział w słoweńskiej spółce Primol-Rail, która w roku 2019 uzyskała certyfikat umożliwiający realizację przewozów na rynku słoweńskim.

Do grupy PKP CARGO należą spółki – córki, które również realizują przewozy intermodalne, krajową i międzynarodową spedycję kolejową (PKP CARGO CONNECT), serwis i konserwację parku wagonów (PKP CARGOTABOR).

W roku 2018 grupa PKP CARGO uzyskała przychód w wysokości 5,24 miliarda PLN i przewiozła 121,9 milionów ton ładunków.

30 października 2013 spółka PKP CARGO weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i tak stała się pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w EU, który jest notowany na rynku publicznym. Wartość IPO, w ramach której PKP S.A. sprzedała prawie 50 % akcji spółki PKP CARGO, osiągnęła 1,42 miliarda PLN. Spółka jest aktualnie klasyfikowana w indeksach WIG30 i mWIG40. Jej głównym akcjonariuszem pozostaje PKP S.A.

Grupa PKP CARGO jest aktywna w obszarze CSR. Stosuje standardy odpowiedzialnej polityki zatrudnienia, prowadzi szereg działań korzystnych dla ochrony środowiska naturalnego, sponsoruje prezentację historycznej, unikalnej w skali europejskiej techniki kolejowej, która jest zgromadzona w Skansenie Techniki Kolejowej.