Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. – informacja promocyjna

Zespół portów Szczecin-Świnoujście, to uniwersalny i jeden z największych kompleksów portowych na Bałtyku.

Dzięki znakomitej lokalizacji porty w Szczecinie i Świnoujściu, jako jedyne w kraju posiadają dostęp do wszystkich proekologicznych gałęzi transportu – morskiego, śródlądowego E-30 oraz kolejowego CE-59, E-59.  Z kolei poprzez autostrady A11 i A20 porty skomunikowane są z europejskim systemem autostrad, a poprzez drogę krajową nr 3 (E-65) z południem Polski, Czechami i Słowacją i dalej na południe Europy.

W Świnoujściu, w południowej części portu znajduje się terminal promowy – lider połączeń promowych ze Skandynawią.W porcie w  Świnoujściu zlokalizowany jest również terminal dedykowany obsłudze głównie suchych ładunków masowych takich, jak zboża, węgiel, czy ruda. Z kolei północna część tego portu, to port zewnętrzny z infrastrukturą do obsługi statków z paliwem LNG. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe – w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak i ładunki masowe – suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe dla towarów rolno-spożywczych. Łączne roczne obroty w obu portach to ponad 25 mln ton.

Porty zarządzane są przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście  – Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa. Zarząd Portu prowadząc szeroki zakres inwestycji odważnie sięga po fundusze unijne, co daje mu pozycję lidera pod tym względem na Pomorzu Zachodnim. Wartość inwestycji na terenie zespołu portów Szczecin-Świnoujście na przestrzeni lat 2007-2020 osiągnie wartość blisko 500 mln EUR.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zachęca inwestorów do finansowania, budowy i eksploatacji własnych terminali a także tworzenia przemysłu przyportowego. Dla zainteresowanych zapewniona jest infrastruktura dostępu zarówno od strony wody jak i lądu a także infrastruktura techniczna. Porty posiadają 140 ha wolnej przestrzenie do zagospodarowania przez przyszłych inwestorów. Mogą oni liczyć na ścisłą współpracę z ZMPSiŚ SA na wszystkich etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Tereny przeznaczone są do długoletniej dzierżawy na preferencyjnych warunkach. Naszą misją jest: tworzenie dogodnych warunków rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu jako najbardziej uniwersalnego kompleksu portowego na południowym Bałtyku.

Poniżej link do pobrania broszury informacyjnej o zespole portów  Szczecin – Świnoujście :

https://sbd.pkp.pl/t/st1xu88x