Śląskie Centrum Logistyki S.A.

Zapewniamy nowatorskie rozwiązania dla wymagających klientów.

Śląskie Centrum Logistyki S.A. z siedzibą w Gliwicach to multimodalny hub z dostępem do transportu samochodowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej oraz z uniwersalną infrastrukturą punktową. ŚCL SA to nowoczesny operator logistyczny oferujący szeroki wachlarz usług w branży transportu, spedycji i logistyki.

W ciągu 31 lat działalności powstało 5 specjalistycznych magazynów klasy A o łącznej powierzchni 28 000 m², terminal kontenerowy o pow. 5 ha, własna agencja celna, Wolny Obszar Celny oraz dział spedycji kolejowej i transportu drogowego.

 Obsługiwane przez ŚCL SA gałęzie gospodarki to:

przemysł stalowy          – kompleksowa i ekologiczna usługa ECO.LOG.STAL skierowana jest głównie do producentów wyrobów hutniczych szczególnie blach w kręgach i wyrobów płaskich oraz spedytorów i przewoźników kolejowych.
przemysł chemiczny    – usługa dedykowana dla producentów wyrobów  chemicznych, magazynowanie towarów niebezpiecznych w tym ADRów klasy: 3, 6, 8 i 9.  
przemysł papierniczy, AGD i spożywczy  – usługa skierowana do małych i średnich firm, które wymagają krótkiego magazynowania i dynamicznej rotacji towaru jak i dla tych, które potrzebują długotrwałej usługi magazynowania spaletyzowanego towaru.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem usługami logistyki stali w postaci transportu multimodalnego Śląskie Centrum Logistyki S.A. prowadzi nową inwestycję. Na początku 2021 roku istniejący magazyn wyrobów stalowych zostanie powiększony do powierzchni  7500 m2, co wpłynie na zwiększenie możliwości magazynowych o 30%.

Modernizowany magazyn będzie wyposażony w 4 suwnice o udźwigu 32 i 25 t.  Znajdujący się wewnątrz hali tor kolejowy zostanie wydłużony do 285 m, co pozwoli na jednoczesny rozładunek około 20 wagonów. Obsługa całego składu (1000 t) przewożącego blachy w kręgach stalowych będzie możliwa w ciągu 8 godzin, a rozładunek całego składu z blachą płaską do 24 godzin. Wachlarz usług logistycznych Śląskiego Centrum Logistyki S.A. obejmuje kompleksową obsługę łańcucha dostaw do odbiorcy ostatecznego. Posiadanie własnej floty transportu drogowego Śląskiego Centrum Logistyki S.A. umożliwia dystrybucję towarów do finalnych odbiorców w formule JIT w czasie nieprzekraczającym 48 godzin. Sprawny przepływ danych zapewniają wdrożone innowacje logistyczno-informatyczne w postaci WMS oraz EDI, dodatkowo umożliwiające integrację systemową z kontrahentami. Spółka jest operatorem obiektu infrastruktury kolejowej, udostępnionego wszystkim przewoźnikom kolejowym w postaci bocznicy bezpośrednio przylegającej do stacji Gliwice Port.  Na zlecenie przewoźników realizuje prace manewrowe własną lokomotywą, co znacznie przyśpiesza obsługę składów i zmniejsza koszty operacji na bocznicy kolejowej. Maksymalne wykorzystanie infrastruktury kolejowej w celach przeładunkowych wpływa na ograniczanie emisji CO2 związanej z transportem wyrobów stalowych.

Bogate doświadczenie w wielu branżach,  nieprzerwana działalność od 1989 roku oraz zdobyte w tym okresie know-how pozwala na świadczenie usług dopasowanych do potrzeb każdego klienta.