Umowa PKP CARGO CONNECT z Krajową Spółką Cukrową

PKP CARGO CONNECT, spółka z Grupy PKP CARGO, i Krajowa Spółka Cukrowa zawarły 10-letni kontrakt na przewóz cukru z oddziałów KSC do Terminala Cukrowego w porcie w Gdańsku.

Surowiec będzie transportowany w kontenerach dostarczonych przez PKP CARGO CONNECT, a szacunkowa ilość cukru, jaki przewiezie Spółka to ok. 2 mln ton. Ponadto, PKP CARGO CONNECT ma zamiar świadczyć inne usługi logistyczne, takie jak doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru tras, środka transportu. Przewozy realizować będzie PKP CARGO S.A.

Ivan Ružbacký, prezes PKP CARGO CONNECT mówi, że podpisana umowa dowodzi, iż firma potrafi szukać nowych rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom klientów. – Na prośbę naszego partnera z Krajowej Spółki Cukrowej przygotowaliśmy dedykowane rozwiązanie w postaci transportu cukru przy użyciu wyspecjalizowanych kontenerów do przewozu materiałów sypkich. – Szczególnie cieszy mnie długi horyzont czasowy umowy, jej wolumen przewozowy oraz zdobycie przez naszą spółkę nowych kompetencji w zakresie oferowania klientom nowoczesnych rozwiązań intermodalnych – wskazuje dalej szef PKP CARGO CONNECT.

Warto podkreślić, że umowa zawierana jest pomiędzy spółką Skarbu Państwa a spółką z grupy krajowego lidera przewozów towarowych, co wpisuje się w rządową strategię budowania efektu synergii takich podmiotów. Ponadto jest to także dowód na to, że podmioty państwowe poszukują innowacyjnych rozwiązań i potrafią rozwijać się w konkurencyjnej gospodarce.

– Udało się nam zawrzeć długoterminowe porozumienie na warunkach korzystnych dla obu stron. My zyskujemy stabilne warunki przewozu cukru z cukrowni KSC S.A. do Terminala Cukrowego w Gdańsku, naszego okna na światowe rynki zbytu, a dla PKP CARGO CONNECT to gwarancja pracy na wiele lat – mówi Tomasz Olenderek, członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ds. Rozwoju, Innowacji i Logistyki. – Nasza umowa ma na celu wykorzystanie infrastruktury kolejowej pod duże przewozy masowe, a przez to zmniejszenie emisji CO2 przez KSC. Jednak, co warte podkreślenia, dzięki swojej intermodalności kontenery mogą być transportowane zarówno na platformie kolejowej, jak i samochodowej. Pozwoli to na wykorzystanie powierzchni kontenera do promowania usług PKP CARGO CONNECT oraz produktów KSC na wszystkich szlakach transportowych w Polsce, ale też poza granicami naszego kraju – dodaje Pan Tomasz Olenderek.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., wskazuje na znaczenie tej umowy w kontekście rozwoju intermodalnych przewozów kolejowych. – Wolumen przewozów może wydawać się nieduży, jak na skalę działalności Grupy PKP CARGO, ale umowa naszej spółki zależnej z Krajową Spółką Cukrową ma dla nas ogromne znaczenie. Udowadnia bowiem, że koleją w kontenerach można przewozić praktycznie wszystkie towary przemysłowe. Dzięki rozwijaniu segmentu intermodalnego i naszych kompetencji logistycznych możemy rozwijać współpracę z obecnymi klientami i pozyskiwać nowych – mówi prezes Czesław Warsewicz. – Mamy też w tym przypadku do czynienia z początkiem, mam nadzieję, bardzo udanej współpracy dużych polskich przedsiębiorstw. PKP CARGO to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy, a Krajowa Spółka Cukrowa to największy producent cukru w Polsce i jeden z liderów branży rolno-spożywczej w naszym kraju – dodaje prezes Warsewicz.