Kolejne połączenie z Terminalu Intermodalnego CLIP w Swarzędzu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Clip Intermodal we współpracy z Duisport Agency  oraz  PKP Cargo 29 maja 2020 r. uruchomił stałe kolejowe połączenie terminala CLIP Group  w Swarzędzu z Duisburgiem w Niemczech. Połączenie to będzie stałym serwisem intermodalnym realizowanym 3 razy w tygodniu.

Zwiększa ono sieć dotychczasowych połączeń intermodalnych Terminalu CLIP. Wychodzimy tym samym naprzeciw zaleceniom pakietu COVID-19 realizując przewozy transgraniczne na duże odległości bez udziału kierowców.

W składzie pociągu znajdują się nowe wagony kieszeniowe do przewozu naczep będące własnością  CLIP Intermodal. Wagony zostały zakupione z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet III; Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Przygotowany do tego połączenia zestaw wagonów umożliwia przewiezienie wszelkich jednostek intermodalnych, w tym: wszystkie typy kontenerów oraz naczepy intermodalne do rozmiaru MEGA. Każdy pociąg może przewieźć 36 naczep lub kontenerów 45 stopowych.

Oferowane przez nas połączenie jest szybkie.

Czas przejazdu koleją pomiędzy Swarzędzem a Duisburgiem wynosi zaledwie 14 godzin.

Warto wspomnieć, że wykorzystanie transportu intermodalnego ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego, pozwoli ono bowiem na odciążenie dróg o ponad 10.000 naczep rocznie co oznacza redukcję emisji CO2 w ilości około 15.000 ton.

Jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości zainteresowanie transportem intermodalnym w naszym kraju wzrośnie na tyle, że połączenie CLIP Intermodal na trasie Swarzędz – Duisburg będzie realizowane codzienne.