ZARZĄD PORTU MORSKIEGO ELBLĄG sp. z o.o. – wizytówka portu

Port Elbląg jest największym polskim portem Zalewu Wiślanego. Położony jest nad rzeką Elbląg, w odległości 6 km od jej ujścia do Zalewu Wiślanego (54° 10’5″ N oraz 19°23’S”). Zalew Wiślany łączy się z Zatoką Gdańską drogą śródlądową rzeką Szkarpawą oraz przez Cieśninę Piławską w pobliżu Bałtijska.

W Elblągu bierze także swój początek Kanał Elbląski (129,8 km), unikatowy w świecie zabytek techniki, będący atrakcją turystyczną.

Zakres działania:

 • wynajem obiektów i dzierżawa terenów portowych,
 • współpraca przy obsłudze ruchu towarowego i pasażerskiego,
 • udostępnianie nabrzeży i terenów do przeładunku towarów oraz jednostkom sportowym i turystycznym,
 • wymiana handlowa i obrót towarami Polska – Rosja, Rosja – Polska.

Port ma połączenia kolejowe i drogowe m.in. z:

 • Obwodem Kaliningradzkim
 • Warszawą
 • Gdańskiem
 • Olsztynem
 • Malborkiem
 • Braniewem

Wyposażenie:

 • bocznica kolejowa
 • suwnica o udźwigu 150 ton
 • elewator zbożowy o poj. 14 tys. m3
 • obrotnica dla statków o dł. 120 m
 • 5 basenów portowych
 • 5 przystani jachtowych /JachtKlub, Fala, Mosir, Bryza, Nabrzeże przy BZA/
 • stocznia remontowa

Podstawowe parametry techniczne terminalu:

 • Powierzchnia ogółem – 5,0 ha, w tym powierzchnia składowania 3,1 ha,
 • Nabrzeże: długość nabrzeża wynosi 196 m. W połowie długości znajduje się rampa o szerokości 12 m do obsługi statków RO-RO. Przy nabrzeżu można obsługiwać jednocześnie dwa statki. Parametry maksymalne statków – barek: długość 85,0 m, szerokość 15,0 m, zanurzenie 2,30 m, ładowność do 1200 ton. Nabrzeże jest wyposażone w uniwersalny punkt poboru energii 430/230V, dwa punkty poboru wody dla cumujących statków oraz punkt poboru wody dla celów przemysłowych
 • Plac składowy kontenerów (20 i 40 stopowych). Pojemność jednowarstwowa 100 sztuk.  Na placu składowym mogą być ponadto składowane i montowane konstrukcje ponadgabarytowe przygotowane do transportu wodnego. Maksymalne obciążenie nawierzchni – 5 t/m2.
 • Zasobnia na ładunki sypkie: Wymiary 40,0 x 107,0 m, służy do przechowywania ładunków sypkich (węgiel, materiały budowlane itp.). Zasobnia składa się z trzech sekcji o pojemności: I – 7.600 ton, II – 4.300. ton, III – 4.400 ton.
 • Magazyn. Hala jednonawowa o powierzchni 1440 m2. przeznaczona do składowania drobnicy w paletach, pakietach lub w sztaplach. Wysokość składowania do 5 m. Pojemność magazynu wynosi 3.300 ton.
 • Wiata jednonawowa o powierzchni użytkowej 1440 m2 służy do składowania ładunków drobnicowych, sprzętu przeładunkowego, pustych palet itp. Pojemność 3.200 ton.

TERMINAL PASAŻERSKO-PROMOWY Z PUNKTEM ODPRAW GRANICZNYCH

Terminal posiada możliwość pełnej obsługi granicznej pasażerów i jednostek żeglugi międzynarodowej:

 • promów pasażerskich i pasażersko – samochodowych (samochody osobowe i dostawcze)
 • statków pasażerskich
 • jednostek portowych.

Jednorazowo może być odprawionych 200 osób oraz 30 samochodów osobowych. Maksymalne parametry jednostek pływających: długość 65 m, szerokość 12 m, zanurzenie 2,5 m.
Rzędna krawędzi pochylni (miejsca dobijania promu +0,6 m n.p.m.). Szerokość wjazdu/zjazdu na prom – 10 m.
W pobliżu terminalu przebiega linia tramwajowa i autobusowa komunikacji miejskiej oraz PKP.
Kierunki pasażerskiej żeglugi międzynarodowej:
Elbląg – Kaliningrad
Elbląg – Bałtijsk

W żegludze krajowej obsługa rejsów z/do:

 • Portów nadzalewowych (Frombork, Tolkmicko, Krynica Morska, Kąty Rybackie)
 • Portów aglomeracji gdańskiej
 • Jezior mazurskich (Kanał Elbląski)

Obszar Zalewu Wiślanego posiada naturalne możliwości by stać się częścią morsko-rzecznego systemu transportowego. Połączone ze sobą drogi wodne mogą zapewnić dobre połączenia żeglugowe z Bałtyku do elbląskiego portu i portów zalewowych tak przez Cieśninę Piławską, jak i proponowany kanał żeglugowy po polskiej stronie Mierzei Wiślanej. Wszystkie porty Zalewu połączone są z innymi polskimi portami. Rzeka Nogat łączy je z Malborkiem i Wisłą, Szkarpawa i Wisła Królewiecka z portami Zatoki Gdańskiej.

Zwiększenie dostępności do regionu i portu elbląskiego od strony morza, dzięki możliwości korzystania z krótszej, bezpośredniej trasy, o lepszych parametrach dla żeglugi, dającej sposobność wyjścia na Zatokę Gdańską oraz w Bałtyk, jest dużą szansą dla całego regionu, a co za tym idzie dla portów zalewowych. Swoboda jaką otrzymałby elbląski port dzięki realizacji tej inwestycji niewątpliwie umożliwi rozwój jego funkcji turystycznej oraz transportowej.

Cel jakim jest uzyskanie bezpośredniego połączenia Zalewu Wiślanego z Morzem Bałtyckim doprowadzić ma do uzyskania konkretnych, pozytywnych skutków ekonomicznych, dlatego przy sporządzaniu projektu kierowano się głównie względami ekonomicznymi. Jak wynika ze Studium Wykonalności Inwestycji przedsięwzięcie zwiększy dostępność elbląskiego portu dla jednostek wszystkich bander o długości 100 m, szerokości 20 m oraz zanurzeniu 4 m. Najistotniejszą korzyścią ma być skrócenie drogi morskiej z Elbląga do portów trójmiejskich o 52 mM, czyli 94 km, z Elbląga do portów Europy Zachodniej o 33 mM (61 km) oraz z Elbląga do portów na wschodnim wybrzeżu Bałtyku o 8 mM (15 km).

Połączenie Zalewu z morzem wpłynie w sposób znaczący na poprawę konkurencyjności, zwiększy przeładunki w Porcie Elbląg do co najmniej 3,5 mln ton rocznie (o 3 mln więcej niż bez realizacji tej inwestycji), zwiększy liczbę połączeń żeglugowych między portami sąsiednimi, usprawni dostępność na terenie portów oraz zwiększy liczbę przedsiębiorców działających w branży morskiej.

Dodatkowo miasto posiada dogodne połączenie kolejowe, dzięki któremu może stać się pomostem między Unią Europejską a Federacją Rosyjską. W Elblągu planowane jest utworzenie bazy logistycznej, oferującej tańsze i długotrwałe składowanie ładunków.